Asianajotoimisto Hannu Melaluoto Ky

Hannu Melaluoto

Asianajotoimisto
Hannu Melaluoto Ky


Asianajotoimisto

Asianajotoimisto Hannu Melaluoto Ky palvelee sinua, yhteisöäsi tai yritystäsi pitkällä, tuhansien toimeksiantojen mukanaan tuomalla kokemuksella kaikissa yleisjuridiikan asioissa.

Olennainen osa työtämme on oikeudenkäyntien valmistelu ja asianajo yleisen oikeuslaitoksen eri asteissa, maaoikeudessa sekä hallinto-oikeudessa. Tavallisimmat asiat liittyvät yksityishenkilöiden, yhteisöjen tai yritysten välisiin riitatilanteisiin, velkomuksiin, vahingonkorvausasioihin sekä urakka-, työsuhde-, maa-, kauppa- tai irtaimistoriitoihin. Rikosasioihin sisältyy sekä asianomistajien etujen valvonta että vastaajien puolustaminen. Osa asiakaskuntaamme tulee Ruotsista.

Oikeudellisten palveluidemme laajaan kirjoon kuuluvat:
- jäämistö-, perintö-, testamenttiasiat sekä pesäselvitykset ja perinnönjaot
- perheasiat sopimusjärjestelyineen ja osituksineen
- lapsiin liittyvät asiat erotilanteissa, huostaanotot, hyväksikäyttötapaukset
- rikosasiat
- yhtiöjuridiikka sekä työoikeuskysymykset niin yrityksen kuin työntekijän näkökulmasta.


Asianajaja

Hannu Melaluoto, asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Hannu Melaluoto Ky aloitti toimintansa Torniossa vuonna 1982.

Vuodet ovat tuoneet paljon kokemusta, joka on nyt tietona ja taitona sinunkin käytettävissäsi.

Hannu Melaluoto valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1981, jonka jälkeen hän suoritti tuomioistuinharjoittelun Iin tuomiokunnassa Oulussa saaden varatuomarin arvon. Auskultoinnin jälkeen hän toimi avustavana lakimiehenä Asianajotoimisto Raili Korhosella Oulussa ja oma toimisto on perustettu Tornioon loppuvuodesta 1982.

"Käräjissä on kukin ensiksi oikeassa, kunnes tulee hänen vastapuolensa ja ottaa hänestä selvän" Sananlaskut 18:17.


Linkit

Taivasasiaa